8 maj 2018

1000 Möjligheter

Denna månad gästas vi av Zandra Kanakaris, generalsekreterare för den idéburna organisationen 1000 Möjligheter. Dom är specialiserade på våld i nära relationer, sexuella övergrepp, sex som självskada eller sex mot ersättning. Hon pratar bland annat om hur våld i nära relationer kan se ut, och den skam och skuld som många sexuellt utsatta känner. Vi får också veta vad det finns för hjälp och stöd att få. Läs mer om organisationen på 1000 Möjligheter.
Chat
öppnar om:
  5 h 6 min