9 november 2017

Att bli placerad

Den här månaden har vi bjudit in en gäst för att prata om hur det fungerar att bli placerad i familje- jour- eller HVB-hem. Vi pratar också om hennes egna erfarenheter och upplevelser kring sina placeringar. 

Att bli placerad 

Chat
öppnar om:
  5 h 43 min